Chỉ cột thay thế StackZilla

Đặt 4 cột để thay đổi màu sắc và/hoặc khoảng cách của giá đỡ StackZilla hiện có của bạn.


Giá thông thường$200.00
/
Vận chuyển đã bao gồm trong giá.
Chiều cao (khoảng cách kệ)
Màu
  • Miễn phí vận chuyển trên toàn thế giới
  • Trong kho, sẵn sàng giao hàng
  • Hàng tồn kho trên đường đi

Bạn cũng có thể thích